Reklamacije

Kupci mogu prijaviti reklamacije na e-mail: office@shopper.rs ili preko Call Centra na (069) 254 04 10 i (069) 254 04 07


Reklamacije na izostanak isporuke porudžbine u dogovorenom roku, kupci bi trebalo da dostave odmah nakon što je istekao okvirni rok koji je naznačen za isporuku poručenog proizvoda.
Reklamacije na primljenu količinu, odstupanja u vrsti proizvoda od poručenih, eventualna oštećenja ili na kvalitet proizvoda, kupci bi trebalo da pošalju što pre po prijemu pošiljke, odnosno najkasnije u roku od 3 dana od prijema paketa.
Potrebno je da reklamacija sadrži: identifikacione podatke o kupcu (ime i prezime, e-mail adresu koja je prijavljena prilikom porudžbine), identifikacioni broj porudžbine (broj porudžbine / računa), kao i detaljan opis u čemu se sastoji reklamacija.
Shopper.rs i Shopperalati.rs online prodavnice će pristupiti rešavanju svake reklamacije odmah po prijemu. U zavisnosti od tipa reklamacije krajnji rok za odgovor na reklamaciju je 7 dana od dana prijema poslednje informacije za reklamaciju.
Osnovno načelo kojim se Shopper.rs i Shopperalati.rs online prodavnice rukovodi u rešavanju reklamacija je načelo dobrog trgovca koji brine o zadovoljstvu svojih kupaca.

Povraćaj novca

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Shopper.rs i Shopperalati.rs online prodavnice su u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Amex, Dina i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
U slučaju povraćaja novca kupcu koji je porudžbinu platio u gotovini prilikom isporuke ili uplatom na račun prodavca, Shopper.rs i Shopperalati.rs online prodavnice će povrat novca izvršiti uplatom na tekući račun koji mu kupac dostavi.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme