Prećišćivači vazduha za prostorije

Zagađenje vazduha mikro česticama, dominantno u gradovima, u kritičnim periodima godine dostiže veoma visoke vrednosti

Postavi opadajuće sortiranje

Deca i osetljive osobe su posebno podložne problemima lošeg kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorijama. Rešavanje ovog problema može biti dugotrajan i složen proces, ali implementacija prečistača vazduha na mikro nivou može biti efikasan korak ka poboljšanju kvaliteta vazduha. Savremeni prečistači vazduha koriste inovativne četvorostepene filtere koji efikasno uklanjaju do 99,7% zagađivača vazduha, uključujući alergene, polen, prašinu i suspendovane čestice. Takođe, oni apsorbuju štetne pare i mirise poput formaldehida, benzena, ksilena i TVOC-a. Negativni joni koje prečistači vazduha generišu imaju sposobnost da vežu pozitivno nabijenu plutajuću prašinu i dim, čime se ubijaju bakterije i virusi.

Prečistači vazduha su moderni uređaji koji omogućavaju čist i svež vazduh u vašem domu. Različiti modeli su prilagođeni za prečišćavanje prostorija do 50m2. Pri odabiru prečistača vazduha, bitno je obratiti pažnju na brzinu isporuke čistog vazduha i preporučenu kvadraturu prostorije. Takođe, treba uzeti u obzir broj filtera i funkcije koje filteri pružaju. Prečistači vazduha obično koriste HEPA filtere za mehaničko filtriranje, filtere sa aktivnim ugljenikom za apsorpciju hemijskih zagađivača, kao i UV prečišćavanje i generisanje negativnih jona.

Moderne prečistače vazduha za prostorije često prate LCD displeji, daljinska kontrola i tajmeri sa višestepenim režimima rada. Filteri prečistača su zamenjivi, a njihov životni vek obično iznosi 6-12 meseci.

Na našem sajtu možete pronaći širok izbor prečistača vazduha za prostorije, uz mogućnost LCD displeja, daljinske kontrole i tajmera, kao i zamenskih filtera koji osiguravaju dugotrajnu upotrebu vašeg prečistača vazduha. Pobrinite se za čist i zdrav vazduh u svom domu uz naše visokokvalitetne prečistače vazduha.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme