Kompresori za vazduh

Kompresori za vazduh namenjeni su postupku kompresije koja je postupak sabijanja materije odnosno vazduha pod pritiskom

Povezane kategorije
Postavi opadajuće sortiranje
  1. Pogledaj preostalih 63 proizvoda

Postavi opadajuće sortiranje

Vazduh se komprimuje odnosno sabija i na taj način se stvara sila i energija. Tehnologija podrazumeva sabijanje vazduha u boce pod velikim pritiskom na osnovu se čijeg kontrolisanog ispuštanja može vršiti napajanje i pokretanje čitav set pneumtski alata i opreme. Dakle, to je uređаj koji pretvаrа električnu energiju u kinetičku energiju pritiskа koji se potom koristi kao pokretač. Kompresori mogu biti uljni ili bezuljni u smislu tehologije rada. Uređaji koji su bezuljni imaju oznaku OF (oil free) dok svi drugi kompresori nemaju tu oznaku što znači da su uljni. Bezuljni kompresori se uglavnom koriste u tehnologiji gde je neophodan visok nivo kvaliteta vazduha kao što je prehrambena industrija ili farmaceutska industrija. Kod uljnih kompresora se koriste predgrupe koje sadže filter i regulator pritiska. U zavisnosti od namene ovi uređaji mogu biti manji odnosno sa manjom posudom za komprimovanje, manjim protokom vazduha i manjim radnim pritiskom ili veći za zahtevnije potrebe kod koji se boce za vazduh kreću i do 500. Maksimlani radnim pritisak kreće se i preko 10 bari i uz značajan kapacitet protoka vazduha. Kompresori se koriste za napajanje ručnih alata kojise nazivaju pneumatski ali veoma često i kao deo sistema za proizvodnu, pakovanje i slične fabričke aplikacije. Pneumatski alati našli su široku primenu kod profesionalnih aplikacija ali i u privatnoj upotrebi pre svega jer su, zbog samog sistema rada, mnogo manje podložni kvarovima a snaga je veća.

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana