Digitalni unimeri i multimeri

Multimetar ili Unimer je električni merni uređaj kojim se mere različita električna svojstva

Postavi opadajuće sortiranje
Stranica:
  1. Pogledaj preostalih 11 proizvoda

Postavi opadajuće sortiranje
Stranica:

Dakle, multimetri su naprave za vršenje električnih merenja Obično se sastoji od voltmetra, ommetra i ampermetra u koji se nalaze u jednom kućištu. Kada se koriste multimetri korisnik može da odabere veličinu koja će se meriti preko prekidača sa više položaja. Uz to kada se upotrebljavaju multimetri omogućeno je i preciznije merenje pomeranjem prekidača na odgovarajući merni raspon. Dve osnovne grupe proizvoda multimetri su analogni i digitalni multimetri. Analogni multimetari posedujo skalu na kojoj se veličina očitava pomoću kazaljke. Digitalni multimetar ima LCD pokazivač na kojem se brojkama ispisuje veličina.

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana