Amper klešta za električare

Amper klešta spadaju u grupu mernih instrumenata koji su namenjeni merenju protoka struje u majstorskim poslovima

Postavi opadajuće sortiranje

Amper klešta su jedan od najvažnijih alata u električarskim radovima, a njihova osnovna funkcija je merenje struje u električnom kolu. Amper klešta se mogu naći u različitim opsezima, a svi modeli su dizajnirani da pruže najbezbednije merenje struje. Mogućnost merenja doseže do 300 A, a neke verzije klešta takođe mogu meriti napon, diode, kontinuitet struje i električni otpor.

Ovi instrumenti karakteriše merni rezultat, kao i bezbednost rukovanja sa strujom. Amper klešta imaju veliki displej sa opsegom oko 4000, a osnovna tačnost se kreće u granicama tolerancije sa greškom od 0,5%. Ovo čini amper klešta pouzdanim i preciznim alatom za merenje struje.

Koristeći amper klešta, električari mogu efikasno i bezbedno obavljati svoj posao, meriti struju u različitim uslovima i na različitim mestima. Sa pravim amper kleštima, električari mogu biti sigurni u to da će merenja biti precizna i pouzdana, što je ključno u radovima koji uključuju struju.

Dakle, ukoliko vam je potreban alat koji će vam pomoći u merenju struje i drugih električnih parametara, amper klešta su odličan izbor. Ovi instrumenti su nezamenljivi u električarskim radovima, ali se takođe mogu koristiti u drugim oblastima, kao što su elektronika, industrija i slično.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme