Amper klešta

Amper klešta spadaju u grupu mernih instrumenata koji su namenjeni merenju protoka struje

POPULARNO
Postavi opadajuće sortiranje
Postavi opadajuće sortiranje

Amper klešta mogu biti različitih opsega stim sto su sva u suštini namenjena merenju struje. Može se reći da su amper klešta merni uređaj koji najbezbednije meri jačinu električne energije u određenom strujnom kolu. Ona mogu imati mogućnost merenja i do 300 A. Ovi uređaji pre svega služe za merenje napona i struje ali da se koriste i za merenje dioda, kontinuiteta struje pa čak i električnog otpora koji se javlja u pojedinim uređajima. Njihovu upotrebu karakteriše merni rezultat ali i bezbednost rukovanja sa strujom. Amper klešta odlikuje i veliki displej opsega oko 4000 a osnovna tačnost se kreće u granicama tolerancije sa greškom od 0,5% . Amper klešta koriste pre svega električari.

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana