Komparateri merni satovi i subitor uređaji

Komparater i subitor uređaji su u suštini merni satovi namenjeni centriranju

POPULARNO
Postavi opadajuće sortiranje
Postavi opadajuće sortiranje

Ovi merni instrumenti namenjeni su, dakle, merenju odstupanja rotirajućih delova i merenju unu trašnjih delova mašina odnosno prečnika rupa. Merenje promena i inkrementalno merenje su neke od opcija kod instrumenata koji se nazivajukomparateri. Kada je reč o subitorima opseg pojedinih uređaja je oko 12 mm a preciznost je čak 20μm. Subitor ima za zadatak da izmeri otvor odnosno rupu tj. prečnik rupe. Većina subitora ima i merač prečnika i subitorski sat koji se nalazi najčešće na frontalnom delu subitora.

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana