Pneumatske heftalice zabijači eksera

Pištolji za eksere su pneumatski pištolji za zabijanje eksera odnosno zakivanje

Njihova primena je veoma široka u tesarskim radovima, građevinarstvu ili prilikom proizvodnje paleta. Generalno princip rada koji imaju pištolji zakivači za eksere je isti kao i kod svih zabijača a namena je spajanje materijala. Pištolji za eksere su uglavnom moćni pneumatski alati koji se sastoje od zabijača i do spremišta redenika municije odnosno eksera. Pištolji za eksere se odlikuju izraženom ergonomijom i veoma velikim učinakom u radu i sa aspekta kvaliteta ali i brzine obavljanja posla. Pištolji za eksere ispucavaju municiju veoma velikom brzinom i snagom i savladavaju i najzahtevnije materijale. Svakako pneumatski pištolji za eksere su idealni za drv Heftalico i slične materijale. Savremeni modeli pneumatskih pištolja za eksere poseduju indikator zaliha municije u redeniku. Broj udaraca koji imaju pneumatski zabijači eksera može biti raznovrstan stim sto se kao prosečna vrednost može uzeti 30 udaraca u minuti. Pištolji za eksere koriste od strane profesionalaca ali i od strane hobista i pogedni su za veliki broj poslova.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana