Bezkontaktni tester napona u električnim vodovima

Ova grupa majstorskih uređaja namenjena je merenju napona i testiranju napona u strujnom kolu

Postavi opadajuće sortiranje

Bezkontaktni tester napona - sve što treba da znate o merenju električnog napona

Napon se izražava u voltima, a za merenje potencijala i razlika u naponu koriste se različiti instrumenti, kao što su voltmetar, osciloskop ili potenciometar. U ovom tekstu ćemo se fokusirati na bezkontaktne testere napona, koji mogu da očitaju napone u rasponu od 6 do 400 V.

Električni napon predstavlja razliku u električnom potencijalu između dve tačke u prostoru, a merna jedinica za napone su volt. Ovaj pojam dobio je ime po Alessandru Volti, italijanskom fizičaru koji je pronalazač prvog galvanskog elementa, poznatog kao hemijska baterija. Naponska razlika u električnom polju stvara kretanje elektriciteta kroz provodnik.

Za merenje potencijala i razlike u naponu koriste se različiti instrumenti, kao što su voltmetar, osciloskop ili potenciometar. Voltmetar radi na principu merenja struje u skladu sa Ohmovim zakonom, dok potenciometar poredi nepoznati napon sa poznatim naponom koji se nalazi u mernom mostu. Osciloskop meri razliku pojačavajući potencijalnu razliku, koja potom skreće elektronski mlaz sa pravog puta i ostavlja trag na zaslonu cevi.

Bezkontaktni tester napona radi na drugačijem principu od ovih instrumenata i može da očita napone u rasponu od 6 do 400 V. Oni rade na principu indukcije, što znači da mogu da detektuju prisustvo napona bez kontakta sa izvorom napajanja. To ih čini idealnim za detekciju napona u žicama i kablovima, pri čemu se bezkontaktni tester napona približava kablovima i očitava prisustvo napona.

Bezkontaktni tester napona su laki za korišćenje i praktični, posebno kada se radi o ispitivanju kablova u teško dostupnim mestima. Ovi testeri rade na baterije i obično imaju LED svetla koja upozoravaju korisnika kada se detektuje napona. Ako vam je potreban brz i bezbedan način da proverite prisustvo napona, bezkontaktni tester napona je prava opcija.
 
 

 

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme