Uglomeri, lenjiri i vinkle

Uglomeri i vinkle su merni instrumenti koji se koriste u građevinarstvu

POPULARNO
Postavi opadajuće sortiranje
Stranica:
  1. Pogledaj preostalih 12 proizvoda

Postavi opadajuće sortiranje
Stranica:

Ugao je deo ravni koji je zatvaraju dve poluravni. Mernje i određivanje uglova na preciran način je jedna od ključnih aktivnosti u građevinarstvu. Uglovi su sveprisutni u prostoru a može se reći da su sve površine u prostoru postavljene pod određenim uglom u odnosu na druge površine.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana