Agregati za struju - dizel, benzinski i inverter

Agregati za struju su generatori na fosilna goriva namenjeni proizvodnji struje i napajanju potrošača u uslovima nestanka struje

Postavi opadajuće sortiranje

Agregati za struju su važni uređaji koji pretvaraju mehaničku energiju u električnu energiju. Njihova snaga se izražava u kilovatima (KW) i mogu biti mobilni inverteri ili stacionarni. Mobilni generatori se koriste za terenski rad i za potrebe domaćinstva. Agregati za struju se sastoje od motora i generatora koji proizvode električnu energiju, a mogu biti na benzinski ili dizel pogon.

Postavlja se pitanje koji su najbolji i kako odabrati pravi?

Odgovor je suštinski jednostavan i zavisi od same namene i od količine struju koju je planirano da troše uređaji koji se napajaju. Kada birate agregat za struju, morate razmotriti snagu potrošača i planiranu namenu. Snaga agregata treba da bude najmanje jednaka zbiru snage svih planiranih potrošača korigovana sa 10%. Minimalna snaga koja je potrebna za napajanje aparata za varenje je 6.5 KW ili više bez obzira na iskazanu snagu aparata za varenje. Takođe, radi kompenzacije gubitaka koji nastaju na namotajima elektromotora, agregati za struju moraju imati za oko 30% veću snagu od nominalne snage potrošača.

Ako želite automatsko pokretanje agregata u slučaju nestanka struje, treba da nabavite uređaj koji se povezuje na ATS konektor na agregatu. Ovaj uređaj će automatski pokrenuti agregat i priključiti ga na kućnu elektro mrežu.

Posebnu vrstu agregata predstavljaju manji inverter agregati koji su tiši i malih dimenzija i težine. Posebno su pogodni za mobilne aplikacije, terenski rad i kućnu upotrebu.

Ako tražite kvalitetne agregate za struju, obratite pažnju na snagu, pogon i druge karakteristike. Važno je izabrati agregat koji će zadovoljiti vaše potrebe i biti pouzdan u svakodnevnoj upotrebi.

Prilikom rada generatori struje emituju izduvne gasove tako da generatori trebaju biti stacionirani na otvorenom ili u prostorijama koje se provetravaju. Takođe agregati pogovoto klasični stvaraju veliku buku i nisu pogodni za teras i mets akoja su blizu mesta stanovanja.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme