Sekire za drva

Sekire za drva su jedan od najstarijih alata koja je u upotrebi u ljudskom društvu vekovima

Postavi opadajuće sortiranje
Stranica:
Stranica:

Sekira za drva je alat koji se sastoji od držalja i glave, a koristi se za sečenje i cepanje drva. Kroz istoriju su se sekire koristile i kao borbeno oružje u različitim kulturama. Danas se najviše koriste u svrhu grejanja, jer je loženje drvima najzastupljeniji i najekenomočniji način zagrevanja u zimskim mesecima. Sekire za drva mogu biti namenjene opštoj upotrebi ili kampovanju, ali najrasprostranjenije su one za cepanje drva.

Važno je odabrati odgovarajuću sekiru za cepanje drva, jer je to težak posao koji zahteva veliku količinu snage i veštine. Izbor sekire zavisi od vrste drveta, količine smole i lignita, kao i od toga da li je drvo sveže ili sušeno. Pri cepanju drva, važno je pravilno rukovanje sekirama kako bi se smanjio rizik od povreda.

Pored upotrebe u svrhu grejanja, sekire za drva se koriste i u tesarskim radovima u građevinarstvu, za obaranje stabala ili prilikom kampovanja. Postoji i posebna vrsta sekira za drva, nazvana vatrogasne, koje se koriste u intervencijama vatrogasaca zbog specijalnog oblika i balansa.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme