Mašine za proizvodnju peleta

Masina za proizvodnju peleta postaju popularne sa širenjem peleta kao goriva za grejanje i sve masovnije upotrebe peći na pelet

Postavi opadajuće sortiranje

Drveni pelet je visokokalorično gorivo koje se dobija od različitih vrsta materijala biološkog porekla kao što su strugotine i piljevina drveta hrasta, bukve, bilja, čamovine, topole itd. Pelet se dobija procesom intezivnog mlevenja, presovanj i sušenja biomase. Proces podraztumeva da se pod izrazito visokim pritiskom podiže temperatura drveta a na taj način se svara prirodni lepak. Na taj način nastaju prirodne granule drvenog peleta cilindričnog oblika prečnika 6 do 8 mm i dužine 30 do 40 milimetara. Ove dimenzije granula drvenog peleta su uobičajene Kao bio masa može se koristiti i piljevina i slama od žitarica, suncokreta i šaša i slično Pravili pri pripremi peleta: Mašina za proizvodnju peleta radi na principu rotacionih valjaka rolera (koji dobijaju pogon sa osovine elektro motora ili benzinskog motora) i matrice. Polazni materijal za proizvodnju peleta, na primer strugotina se presuje pomoću valjaka rolera kroz matricu. Usled pritiska i trenja u kućištu matrice i valjaka rolera, polazni materijal strugotina se zagreva na temperaturu od 60 do 80 stepeni. Kao rezultat povećanog pritiska i temperature materijal se povezuje u komprimovani pelet koji će imati visoku čvrstoću posle hlađenja.U zavisnosti od materijala koji se presuje, potrebno je dodati vezivo. Prečnik peleta je određen prečnikom otvora na matrici. Matrica se može poručiti sa otvorom prečnika 2,5mm, 4mm i 6mm. Osnove za početak proizvodnje peleta Pelet se može proizvoditi od različitih organskih materijala. Prema tome polazni materijal se sjedinjuje u trajan čvrst pelet. Sadržaj vlage polaznog materijala (piljevina) treba kontrolisati u okviru od 12% do 18%. Ako je polazni materijal previše suv često će se dešavati da iz mašine izlazi kao prah pa se mora ponovo ubaciti i mašinu. Ako je polazni materijal previše vlažan, pelet će biti lošijeg kvaliteta. Preostala vlaga početnog materijala može se meriti ili odrediti komercijalnim preciznim meračem vlage piljevine. Veličina (krupnoća) sirovine (piljevine) treba da bude do 6mm, u protivnom će mašina za pelet biti zagušena ili će se performanse usporiti. Sirov materijal sa dužom dužinom (npr. ćips od drveta) mora biti samleven na manju veličinu pomoću mlina za pelet

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme