Pištolji za pur penu

Pištolj za pur penu je ručni alat koji se koristi za nanošenje pur pene koja se aplicira za zaptivanje, montiranje, ispunjavanje, izolovanje i ugrađivanje. Reč je o jednokomponentnoj peni koja koja očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha
Pur penu karakteriše jednostavna i praktična upotreba a veliki značaj i efekat u radu. Poenta je da pur pena kao materijal pruža dobru zvučnu i toplotnu izolaciju, dakle reč je o prvoklasnom izolacionom materijalu. Princip rada je da se pena nanosi pištoljima za pur penu a nakon nanošenja volumen pene se poveća 2 do 3 puta. Može se reči da se najviše aplicira se u građevinarstvu za zaptivanje, zapunjavanje, izolaciju, montiranje i ugradnju (vrata, prozora, zaštita od sunca). Takođe svoju primenu u značajnoj meri nalazi i pri izradi čamaca, prikolica itd
Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana