Hidrofor i Hidropak za čistu vodu

Hidrofori za vodu ili hidropak uređaji namenjeni su pumpanu vode ili preciznije vodosnabdevanju. Voda je tečnost bez boje i mirisa koja je glavni sastojak fluida živih bića a vodosnabdevanje objekata obavlja se uz pomoć hidrofor pumpe
Postavi opadajuće sortiranje
Stranica:
  1. Pogledaj preostalih 3 proizvoda

Postavi opadajuće sortiranje
Stranica:

Princip rada hidrofora

Hidrofor je naziv za uređaj koji se sastoje od protočne pumpe za vodu, sklopke, manometra i ekspanzione posude. Molekul vode sadrži jedan atom kiseonika i dva atoma vodonika a hemijska oznaka je H2O. Ona se može naći u sva tri agregatna stanja čvrstom, tečnom i gasovitom. Voda pokriva 71% zemljine površine zemlji a 96,5% planetarne vode je u morima i okeanima. Voda koja se koristi u proizvodnji dobara ili usluga je poznata kao virtualna voda. Voda za piće je esencijalna za ljude, životinje i biljke, bez nje nema života. Ovi uređaji za vodosnabdevanje namenjeni su primarno dostavljanju vode, praktično iz izvora vode vrši se usis u hidroforsku bocu koja predstavlja rezervoar i dostava do mesta potrošnje. Motor pumpe se pali kada opadne pritisak u instalaciji odnosno u rezervoaru i povlači novu količinu vode.

Kako odabati odgovarajući hidropak-hidrofor

Adekvatan hidroforski uređaj se bira u odnosu na predpostavljenu potrošnju vode u smislu potrebne zapremine boce, protoka vode na sat i snage same pumpe hidropaka. Hidropak održava stalni pritisak vode u instalacijama. Hidrofor za vodu princip rada podrazumeva konstantno vodosnabdevanje. Oni imaju mogućnost usisavanja vode uglavnom sa dubine do 8 metara a uz upotrebu injektora dubina usisavanja odnosno povlačenja vode može se povećati za 50 %. Injektor - mlazna pumpa je pomoćni uređaj, koji pomaže glavnoj hidrantskoj pumpi da savlada usisnu visinu kada je ona veća od 7,5- 8 m. Princip rada podrazumeva da se deo vode na potisu odvaja za funkcionisanje injektora koja se posebnom cevi vraća na početak usisnog cevovoda gde ta voda pod pritiskom služi kao pogonsko sredstvo.

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana