Bušači rupa u zemlji - motorni i ručni bušači zemlje

Motorni bušači rupa za zemlju za stubove ili sadnice

Postavi opadajuće sortiranje

Bušači rupa za zemlju primarno su namenjeni pripremi zemljišta za različite potrebe kao što su sadnice, stubovi, ograde. Primarno se koriste za bušenje rupa prilikom sadnje voća, postavljanja ograde ili stubova formiranja vinograda, drugih višegodišnjih zasada itd. Dakle, motorni benzinski bušači rupa za zemlju osnovnu primenu nalaze u poljoprivredi i agro radovima. Ove motorne bušilice za zemlju su moćni bašetnski alati koji se sastoje od motora sa držačem i čelične brugije za bušenje zemljišta. Princip rada bušilica za zemlju je isti kao i kod malih električnih alata ove grupe stim što je njihova veličina i snaga značajno veća. U zavisnosti od namene bušači za zemlju namenjeni su korišćenju od strane jednog rukovaoca dok je kod određenog broja snažnijih benzinskih bušilica za rupe predviđen rad dva rukovaoca. Bušač za zemlju sa motornim pogonom je savremena alatka koja omogućava efikasno i brzo pravljenje rupa u zemlji. Aplikabilni su na svim terenima i efikasno pripremaju podlogu za sadnju voća, postavljanje špalirta ili postavljanje stubova. Generalno u fabričkoj varijanti koriste se burgije od 100 mm a u zavisnosti od potrebe dostupne su sledeće burgije širina 100 mm, 150 mm, 200mm, 250mm, 300mm ili 350mm.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme