Lupe uveličavajuće staklo

Lupa odnosno uveličavajuće staklo je osnovni optiči instrument koji se koristi u različitim poslovima

Postavi opadajuće sortiranje

Lupa je optički instrument koji može uveličati predmet nekoliko puta na osnovu uveličanja ugla posmatranja. Naziv dolazi od francuske reči "loupe", što znači "uveličavajuće staklo". Lupe se koriste još od antike i imaju široku primenu u različitim oblastima, poput nauke, medicine, geologije, filatelije, numizmatike, i drugih.

Lupe funkcionišu po principu uveličavanja slike predmeta, pri čemu se predmet postavlja između sočiva i žiže ili lupe i žiže fokusa, što stvara uvećanu sliku u posmatračevom oku. Uvećanje jednako je količniku daljine jasnog vida i žižne daljine. Postoje različite vrste lupe koje se razlikuju po obliku, veličini, materijalu, i uvećanju.

Lupe su neophodne za precizan rad u mnogim oblastima, posebno u medicini i naučnim istraživanjima, gde je detaljno posmatranje predmeta od velike važnosti. Lupe se takođe mogu koristiti u svakodnevnom životu, poput čitanja sitnog štampanog teksta, posmatranja malih detalja na fotografijama ili dokumenatima, i drugih aktivnosti. Kvalitetne lupe se prave od izdržljivih materijala i nude visok nivo preciznosti i jasnoće.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme