Detektor prekida kabla

Testeri kablova ili tragači kablova su uređaji koji su namenjeni pronalaženju kablova pod naponom električne energije

POPULARNO
Postavi opadajuće sortiranje
Postavi opadajuće sortiranje

U pojedinim slučajevima koriste se za detekciju prekidau kablovima odnono mesta gde je nastao prekid napona. Sam postupa se naziva baponsko ispitivanje kablova. Osnovna pitanja u vezi ove grupe opreme su: Kako ovi testeri funkcionišu funkcionišu? Ovi instrumenti se sastoje od takozvanih odašiljača koji imaju za zadatak da šalju određene signale i od prijemnika koji povratnu informaciju treba da prime. Odašiljač se zapravo sastoji od takozvanog šuko-utikača koji se može utaknuti u utičnicu pod naponom do 240 V AC a koja šalje tonski signal u vodiče koji u sebi imaju određeni napon. Za detektovanje kablova koristi se prijemnik koji ima za zuadatak da prati kablove sve do osigurača strujnog kola koji je postavljen na njima. U slučaju da se prijemnikom naiđe na prekid kablova akustični signal nestaje. Akustični signal konstantno daje informaciju gde se nalaze kablovi. Koja je njihova osnovna namena? Primarno se mogu koristiti za radove kada je potrebno bušiti zidove a ne postoji električnih mapa instalacija. Da bi se utvrdilo gde protiče strujno kolo i sprečili kuršusi u slučaju kontakta kabla sa naponom i bušilice koriste se detektori kablova. Uz pomoć njih može se i iscrtati mapa mreže instalacija što će biti od koristit svaki sledeći put. Većina instrumenata iz grupe testera i merača koristi u svim poslovima koji se tiču elektro instalacija

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana