Detektor prekida kabla - testeri kablova

Testeri kablova ili tragači kablova su uređaji koji su namenjeni pronalaženju kablova pod naponom električne energije

Postavi opadajuće sortiranje

Tester kablova za detekciju prekida i ispitivanje instalacija

Tester kablova je neophodan alat za detekciju prekida u kablovima i ispitivanje instalacija. Ovi instrumenti su posebno korisni u situacijama kada treba locirati mesto gde je nastao prekid napona.

Postupak koji se koristi za detekciju prekida u kablovima naziva se naponsko ispitivanje kablova. Ova vrsta testera se sastoji od odašiljača koji šalju određene signale i prijemnika koji prima povratnu informaciju. Odašiljač se sastoji od šuko-utikača koji se može utaknuti u utičnicu pod naponom do 240 V AC i koji šalje tonski signal u vodiče koji imaju određeni napon. Za detektovanje kablova koristi se prijemnik koji prati kablove sve do osigurača strujnog kola koji je postavljen na njima. U slučaju da se prijemnikom naiđe na prekid kablova, akustični signal nestaje, što omogućava identifikaciju mesta prekida.

Tester kablova mogu biti različitih tipova i opsega. Njihova osnovna namena je da meri struju u kablu i da ispituje električne instalacije. Ovi instrumenti se takođe koriste za merenje dioda, kontinuiteta struje pa čak i električnog otpora koji se javlja u pojedinim uređajima. Tester kablova se često koristi i za bušenje zidova kada nije poznato gde se nalaze električne mreže i kako bi se sprečili kuršusi u slučaju kontakta kabla sa naponom i bušilice.

Većina instrumenata iz grupe testera i merača koristi se u svim poslovima koji se tiču elektro instalacija.

Nabavite kvalitetan tester kablova i lako otkrijte prekide u kablovima i ispitajte instalacije na profesionalan način.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme