Pumpe za fontane - dodir prirode u vašem dvorištu

Pumpe za fontane namenjesue za male fontane u dvorištu, vrtu ili poslovnom objektu

Postavi opadajuće sortiranje

Fontanske pumpe se koriste za dekoraciju i oplemenjivanje prostora, kao što su privatna dvorišta, bašte hotela ili restorana, jer stvaraju estetski efekat i prijatan zvučni efekat žubora vode. Fontana je arhitektonski oblik čija se reč potiče od latinskog pojma "fons" što znači izvor. Ovi uređaji su prisutni u ljudskom društvu već nekoliko hiljada godina i prvobitno su korišćeni za snabdevanje pitkom vodom. Danas, pored svoje osnovne funkcije, fontane se koriste i za čisto estetske svrhe.

Javne fontane su obično smeštene na gradskim trgovima i šetalištima i privlače veliki broj posetilaca. Za takve fontane vezana je tradicija bacanja novčića sa ciljem ostvarivanja zamišljenje želje. Pored njih, fontane su popularizovane u privatnim dvorištima sa ciljem postizanja estetskog i zvučnog efekta žubora vode. Za ove fontane se koriste manje fontanske pumpe.

Uobičajene fontanske pumpe su opremljene višemetarskim kablom za napajanje električnom energijom i sa nekoliko nastavaka za vodoskok. Protok i snaga pumpe za fontane je manji, a njihova osnovna funkcija je ograničena cirkulacija vode sa ciljem stvaranja vodoskokova. Pumpe za fontane su u suštini klasične potopne pumpe za čistu vodu koje imaju integrisan sistem nastavaka za postizanje efekta fontane. One funkcionišu po principu gejzira odnosno pod određenim pritiskom mlaznice izbacuju vodu u vazduh a prelamanje svetlosti stvara adekvatan vizuelni utisak koji zavisi od nastavka koji se koristi.

Pored navedenog vizuelnog efekta, pumpe za fontane omogućavaju održavanje adekvatnog kvaliteta vode i obogaćuju je kiseonikom. Ako želite da ulepšate prostor u kome boravite i uživate u zvuku žubora vode, fontanske pumpe su odličan izbor.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme