Freze (motokultivatori) za baštu najbolji novi modeli

Baštenske freze su radne mašine namenjene obradi zemljišta freziranju u kultiviranju bašti, malina, voćnjaka, raznih zasada

Postavi opadajuće sortiranje

Generalno freze za baštu mogu biti benzisnke, dizel alektrične i akumulatorske poljoprivredne mašine. Motokultivatori za baštu mogu imati i dodatne funkcije kao što je košenje, oranje ili grtanje snega. Benzinski motokultivatori najviše se upotrebavljaju za kultiviranju zemljišta u voćarstvu, povrtarstvu i održavanju bašti. Kultiviranje zemljišta uz upotrebu baštenske freze je agrotehnička mera koja bazično predstavlja provetravanje zemljišta što omogućava aktivaciju aerobnih organizama koji omogućavaju mineralizaciju površina pod kulturama. Izostanak kultivacije kao agrotehničke mere može dovesti do stvaranja anaerobnih uslova.


Konstrukcija motokultivatora
Motokultivator odnosno baštenska freza sastoji se od pogonskog motora, upravljačkog dela i freze odnosno motičica za kopanje koje rotiraju oko osovine i vrše freziranje zemljišta. Baštenske freze su alatke koje mogu biti sa pogonom na benzin ili sa pogonom na struju.


Električni motokultivatori za baštu
Električne freze su manji i laganiji uređaji koji se odlikuju lakom manipulacijom i malom težinom koja je ispod 20 kilograma. Motokultivatori i baštenske freze su dostupne u više varijeteta od manjih i lakših pa do velike kompleksne baštenske freze. Snaga freze za baštu izražava se u konjskim snagama ili kilovatima.

Želimo da napomeno da su kultivatori za zemlje ozbiljne i jake mašine. Prilikom njihovog korišćenja, važno je voditi računa o bezbednosti i koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. To uključuje nošenje naočara za zaštitu očiju, rukavica, posebno zaštitnih cipela i odeće koja prekriva telo. Nikada ne pristupajte i ne dodirujte ni rotacioni deo kada je mašina upaljenja i radi bez obzira da li je u leru, ugasite mašinu i zatim pristupite bilo kojoj radnji na rotacionim delovima uređaja. Osim toga, potrebno je pažljivo rukovati uređajem, poštovati uputstva proizvođača i koristiti ga samo u skladu sa njegovom namenom. Nikada ne treba preopterećivati motor ili preterivati sa brzinom, već se treba držati preporučenih parametara i paziti na okolinu u kojoj se uređaj koristi. Nikada samostalno ne dograđujte elemente i ne koristite dodatke koji nisu atestirani i preporučeni od konkretnog proizvođača. Električne freze nikada ne koristite kada je vreme kišno i jako vlažno. Na taj način se mogu izbeći nezgode i neželjene situacije prilikom korišćenja motokultivatora. 

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme