Pincete za kućnu i profesionalnu upotrebu

Pincete su vrsta malih hvataljki, čine je dve elastične poluge koje su spojene na jednom kraju. Pincetama se hvataju mali predmeti i predmeti koje npr. ne treba dodirivati rukama. Pinceta je jedan od osnovnih hirurških instrumenata ali se koristi i za privatne potrebe u svakodnevmom životu ili u majstorskim poslovima a takođe ima i aplikacije u undustriji
Pinceta se koristi u medicini, numizmatici, filateliji, komzmetici, proizvodnji a sam naziv potiče od francuske reči pincette. Ova pomagala funkcionišu po principu poluge koje sa jedne strane imaju hvataljke a spojene su u tački koja se naziva fulkrum
Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana