Tocak za merenje duzine

Merni točak namenjen je merenju većih distanci na terenu i to prilikom građevinskih radova ili na sportskim terenima

POPULARNO

Koriste se i na betonskim i na zemljanim terenima: ovaj merni uređaj se satoji od točka i drške za upravljanje. Merni točak funkcioniše tako što se uređaj "vozi" po putanji koja je predmet merenja a uobičajeno je da u jednom merenju ovi merni alati imaju doseg do 10000 metara.. Naziva se cikometar odnosno tocak za merenje duzine

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana