Ručni paletar

Paletar ili ručni viljuškar je mehanički uređaj koji funkcioniše na principu hidraulike omogućavajući manipulaciju, utovar i istovar 

POPULARNO
<p>Ovaj uređaj za premeštanje robe sastoji se od točkova, vrata i dva paralelna nosača paleta viljuške. Paleta je svojevremeno značila revoluciju u transportu i skladištenju. Ručni paletari su prilagođeni i standardizovani radu sa teretom koji se nalazi na paleti a njihova nosivost je od 1.5 tona do 3 tone. Ovi uređaji se upotrebljavaju ne samo u kontekstu zaštite na radu i izbegavnja povreda kičme, mekih tkiva i zglobova kod radnika već i za efikasnot, brzinu i veličinu tereta koji se utovaruje i istovaruje. Prvi paletari se javljaju 60-tih godina 20 veka u SAD i Japanu. Oni se primarno razvijaju kao ručna oprema u magacinima, lukama, skladištima i logističkim tačakama i u formi mini vozila za teret. Paletiranje je inače standard u upravljanju magacinima kako malog tako i najvećeg kapaciteta i protoka robe.</p> <p>Paletna roba se brzo i lako premešta, utovaruje, istovaruje i odlaže uz minimalno zauzimanje skladišnog prostora. Paletni viljuškari su veoma kompaktni i robusni a njihova osnovna karakteristika je da omogućavaju uz minimalni napor podizanje tereta do visine od 25 centimetara i prevoz na željenju poziciju sa radijusom kretanja od 190 º. Upravljački uređaj je potpuno prilagođen upotrebi i upravljanju i levom i desnom rukom a zahvaljujući unaprađenom sistemu moguće je manevrisanje samo jednom rukom na glavi rude. Ručni viljuškari su izrađeni od najkvalitetnijih zaštićenih čelika. Njihova primena je apriori opredeljena za rad u magacinima i rad na utovarno istovarnim tačkama i punktovima</p>
Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana