Ručni paletari prodaja

Paletar ili ručni viljuškar je mehanički uređaj koji funkcioniše na principu hidraulike omogućavajući manipulaciju, utovar, istovar odnosno kratki prevoz paletnog tereta. Ovaj uređaj za premeštanje robe sastoji se od točkova, vrata i dva paralelna nosača paleta viljuške. Paleta je svojevremeno značila revoluciju u transportu i skladištenju.

Ručni paletari su prilagođeni i standardizovani radu sa teretom koji se nalazi na paleti a njihova nosivost je od 1.5 tona do 3 tone. Ovi uređaji se upotrebljavaju ne samo u kontekstu zaštite na radu i izbegavnja povreda kičme, mekih tkiva i zglobova kod radnika već i za efikasnot, brzinu i veličinu tereta koji se utovaruje i istovaruje. Prvi paletari se javljaju 60-tih godina 20 veka u SAD i Japanu. Oni se primarno razvijaju kao ručna oprema u magacinima, lukama, skladištima i logističkim tačakama i u formi mini vozila za teret. Paletiranje je inače standard u upravljanju magacinima kako malog tako i najvećeg kapaciteta i protoka robe.

Paletna roba se brzo i lako premešta, utovaruje, istovaruje i odlaže uz minimalno zauzimanje skladišnog prostora. Paletni viljuškari su veoma kompaktni i robusni a njihova osnovna karakteristika je da omogućavaju uz minimalni napor podizanje tereta do visine od 25 centimetara i prevoz na željenju poziciju sa radijusom kretanja od 190 º. Upravljački uređaj je potpuno prilagođen upotrebi i upravljanju i levom i desnom rukom a zahvaljujući unaprađenom sistemu moguće je manevrisanje samo jednom rukom na glavi rude. Ručni viljuškari su izrađeni od najkvalitetnijih zaštićenih čelika. Njihova primena je apriori opredeljena za rad u magacinima i rad na utovarno istovarnim tačkama i punktovima

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana