Mikrometar uređaj za precizno merenje malih dimenzija

Mikrometri su posebni merni instrumenti namenjeni preciznom merenju malih razdaljina

Postavi opadajuće sortiranje
Stranica:
  1. Pogledaj preostalih 7 proizvoda

Postavi opadajuće sortiranje
Stranica:

Male razdaljine mogu biti izražene u mikronima odnosno mikrometrima: Mikrometar može biti namenjen untrašnjem ili spoljnom merenjuNaziv mikrometar potiče od merne jedinije koja je manja od milimetra a naziva se mikrometar. Mikrometar je SI-jeva jedinica za dužinu i ona je jednaka jednom milionitom delu metra. U praksi poređenja radi može se navesti da je ta veličina odgovarajuća jednoj desetini kapi magle. U fizici Simbol za mikrometar je µm a matematički se izražava 1×10−6 m. Mikrometar ili mikron predstavlja uobičajeno jedinicu za merenje talasne dužine infracrvenog zračenja i tu se najčešće i koristi. Merni uređaji mikrometri se koriste u različitim oblastima

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana