Vakum hvataljke za staklo

Vakum hvataljkama ili vakum za staklo sluzi da se podužu razne glatke površine u radionicama bez kontakta direktno rukama

Postavi opadajuće sortiranje
Postavi opadajuće sortiranje

Pre svega, kada je u pitanju ova oprema, reč je o vakum hvataljkama za staklo. Reč je o tome da su pojedini predmeti takvi da se ni ne mogu podići na drugi način ili zbog same prirode posla potrebno je da se izvši vakumsko podizanje bez direktnog kontakta. Vakuum hvataljke predstavljaju ručne alatke koje služe za hvatanje raznih predmeta dakle bez direktnog kontaka rukama. Vakuum hvataljke su veoma podesne. Kao što i odrednica vakuum upućuje, ove hvataljke koriste princip vakuuma za hvatanje i prenošenje određenih materijala. Reč vakuum je latinskog porekla, vacuus znači prazan. Pritisak u vakuumu je dosta niži od pritiska koji vlada u atmosferi odnosno takozvanog atmosferskog pritiska. U idealnom slučaju pritiska u vakuumu trebalo bi da bude nula paskala. Najdublji vakuum se nalazi u kosmosu.

Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana