Libela - širok izbor kvalitetnih libela

Libela je vodena vaga, uređaj za nivelaciju koji se koristi za postavljanje u vodoravan ili vertikalan položaj

Postavi opadajuće sortiranje
Stranica:
Stranica:

Libela je merna sprava koja se koristi za određivanje horizontalnog ili vertikalnog položaja. Često je sastavni deo nekog drugog mernog instrumenta ili sprave, kao što su nivelir, teodolit ili tronožac. Postoje različite vrste libela, od cilindričnih do okruglih, standardnih i digitalnih.

Cevasta ili cilindrična libela sastoji se od staklene ili plastične cevi napunjene etilalkoholom, koja je ugrađena po dužini u metalni okvir. Pomeranje mehura u cevi preko gravirane skale daje podatak o nagnutosti libele i predmeta ili objekta merenja uz koji je naslonjena. Središnji mehur ostaje u centru posude samo ako je libela u savršenom horizontalnom položaju u dve dimenzije.

Digitalne libele koriste senzore za merenje ugla i prikazuju očitavanja na ekranu. Ove libele su preciznije od mehaničkih libela, ali su i skuplje.

Libele su korisne za precizno postavljanje elemenata u građevinarstvu, poput nivoisanja podova ili postavljanja zidova. Takođe se koriste u mašinstvu i drugim granama tehnologije.

Bilo da su mehaničke ili digitalne, libele su neizostavni deo mnogih zanata i industrija. Kada je potrebno precizno merenje ugla ili ravni, libela je alat koji će vam pomoći da postignete tačne rezultate.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme