Teleskopski magneti i hvataljke za radionice

Magnetni teleskopi i hvataljke su instrumenti koji se koriste pre svega u majstorskim poslovima ali imaju aplikacije i od strane privatnih korisnika
Reč je o opremi koja omogućava hvatanje pre svega metalnih predmeta manje težina koji se nalaze na nepristupačnim mestima. Ova oprema je teleskopska odnosno duguljasta uz mogućnost da se njome precizno na nepristupačnim mestima se magnetom ili štišaljkom koja grabi dohvate metalni predmeti i drugi mali predmeti. Idealni su za hvatanje malih alata, šrafova, eksera, poklopaca isl.
Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana