Refraktometar za merenje šećera

Određivanje sladeži (šećera) preduslov je pravljenja kavlitetnog vina, meda ili kvalitetnog voćnog sirupa

Postavi opadajuće sortiranje

Kada se radi o berbi grožđa, tradicionalno se vinogradari oslanjaju na vizuelne znakove kako bi procenili stepen zrelosti grožđa. Ipak, ovi znakovi su samo orijentacioni, a jedina pouzdana metoda utvrđivanja tehnološke zrelosti grožđa jeste merenje sadržaja šećera u grožđu. Za merenje šećera, vinogradari obično koriste Klosternojburšku vagu, međutim, preciznije rezultate dobijaju uz upotrebu refraktometra i odgovarajuće tablice.

Refraktometar je alat koji se koristi za merenje refraktivnog indeksa tečnosti. Vinogradari ga koriste za merenje sadržaja šećera u grožđu kako bi utvrdili kada je pravo vreme za berbu. Merenje se obavlja tako što se kapljica grožđanog soka stavi na prizmu refraktometra, koji zatim meri refraktivni indeks i prikazuje ga na skali. Vinogradari zatim upoređuju rezultate sa odgovarajućom tablicom kako bi dobili precizne vrednosti sadržaja šećera u grožđu.

Sazrelo grožđe ima određene karakteristike poput žute ili crvene boje listova na čokotima, osušenih peteljki, pokrivene jakim maškom i lako se otkida. Međutim, ovi znakovi su samo orijentacioni, a jedina pouzdana metoda utvrđivanja tehnološke zrelosti grožđa jeste merenje sadržaja šećera u grožđu. Vinogradari obično koriste Klosternojburšku vagu, ali preciznije rezultate dobijaju uz upotrebu refraktometra i odgovarajuće tablice.

Copyright© 2012-2023, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana Powered by: Hedron Shopper Theme