Ručno rende za stolare

Ručno rende je, može se reći, jedan od osnovnih stolarskih alata koji se koristi za obradu i rendisanje drveta i sličnih materijala. Reč je o tradicionalnom alatu koji je prisutan u svakoj majstorskoj radionici
Rende se sastoji od tela koje je nosač metalnog noža, konstrukcija je slična od nastanka do današnjih dana o može se govoriti o unapređenju u smislu kvaliteta izrade i radnog ičinka. Ovaj tesarski alat ima tradiciju dužu od jednog veka. Rende se aplicira na već pripremljenom drvetu ručnim pokretima koji su poznati kao rendisanje pa se ovaj alat kolokvijalno naziva i rendisaljka. Ručno rende za drvo praktično vrši uklanjanje pobršinskog sloja drvenog predmeta koji se obrađuje i na taj način se dolazi do željenog oblika i površine
Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana