Kofe plastične i pocinkovane

Kofa je posuda koja se još naziva i vedro obično služi za nošenje vode ili tečnosti a sastoji se od suda i ručke za nošenje. Kofe su različite zapremine uobičajeno između 10 i 20 litara
Kofe su se u tradicionalnom vremenu izrađivale od drveta dok se u savremenim uslovima izrađuju od metala ili plastike. Njihova upotreba je široko rasprostranjena u poljoprivredi, zanatsrvu, građevini, raznim kućnim poslovima.
Copyright© 2012-2022, Shopper.rs or Shopperalati.rs. Sva prava zadržana